Στηρίζουμε την Επιχειρησιακή Συνέχεια

Απομακρυσμένη Τηλε-διάσκεψη Φωνής

Η Microbase, πάροχος τηλεπικοινωνιακών λύσεων και υπηρεσιών, στηρίζει την επιχειρησιακή συνέχεια, κατά την τρέχουσα περίοδο της πανδημίας. Για το λόγο αυτό παρέχει δωρεάν για 3 μήνες σε επιχειρήσεις την cloud υπηρεσία ePhone Voice Conference, δηλαδή μέχρι 30 Ιουνίου 2020.

Η υπηρεσία προσφέρει Τηλε-διάσκεψη Φωνής ταυτόχρονων  συμμετεχόντων από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου. Οι συμμετέχοντες (2-10 άτομα) απλά καλούν από σταθερό ή κινητό τηλέφωνο, οποιουδήποτε παρόχου, με αστική χρέωση, στο νούμερο της υπηρεσίας που θα εκχωρηθεί στην επιχείρηση για το σκοπό αυτό (212-000-ΧΧΧΧ).

Η υπηρεσία διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των στελεχών της επιχείρησης και των συνεργατών τους, χωρίς να απαιτείται internet, χωρίς ειδικό εξοπλισμό, χωρίς ειδικό λογισμικό και εφαρμογές (applications).

Χωρίς χρέωση απόκτησης ή χρήσης.
Χωρίς υποχρέωση διατήρησης της υπηρεσίας μετά τη λήξη του 3μηνου.


Πώς λειτουργεί:

Η ενεργοποίηση της υπηρεσίας γίνεται με εγγραφή εδώ για δημιουργία νέου χρήστη 
Η ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης χρήστη, περιγράφεται εδώ

Με την ολοκλήρωση της εγγραφής και της ταυτοποίησης αποστέλλεται ηλεκτρονικά ο προσωπικός αριθμός κλήσης της υπηρεσίας όπως επίσης και ο μοναδικός αριθμός ασφαλείας εισόδου (PIN) στο δωμάτιο Τηλε-διάσκεψης Φωνής.

Οδηγός Δημιουργίας Τηλε-διάσκεψης Φωνής

•  Ενημερώνονται οι συμμετέχοντες για τον απευθείας αριθμό κλήσης (212-000-ΧΧΧΧ) και μαζί δίνεται ο μοναδικός αριθμός ασφαλείας (ΡΙΝ) της Τηλε-διάσκεψης Φωνής.

•  Κάθε συμμετέχοντας πραγματοποιεί κλήση και του ζητείται να εισάγει το μοναδικό αριθμό PIN ακολουθούμενος από το πλήκτρο της «#».

•  Πριν την είσοδο ζητείται να ηχογραφεί το όνομα ώστε όλοι οι ενεργοί συμμετέχοντες να ενημερωθούν για το ποιος εισήλθε στο «δωμάτιο» της Τηλε-διάσκεψης Φωνής. Η αναφορά στο όνομα γίνεται τόσο κατά την είσοδο, όσο και κατά την έξοδο από το «δωμάτιο».

•  Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα για σίγαση (mute) του μικροφώνου του τηλεφώνου κάθε συμμετέχοντα (από τον ίδιο) πληκτρολογώντας *1. Αντίστοιχα με την ίδια σειρά *1 ενεργοποιείται το μικρόφωνο και επιτρέπεται να συνεχίσει κάποιος την ομιλία του. Με την διαδικασία αυτή επιτυγχάνεται η μη μεταφορά θορύβου και φασαρίας στο δωμάτιο, ειδικά όταν οι συμμετέχοντες είναι αρκετά άτομα.

•  Για να εγκαταλείψει ένας συμμετέχοντας το «δωμάτιο» απλώς τερματίζει την κλήση του.