Η υπηρεσία ePhone πιστοποιήθηκε από την Alcatel ως Πιστοποιημένη Υπηρεσία VoIP για τα προϊόντα της, Alcatel OXO R10.0.

Αντίστοιχες πιστοποιήσεις έχουν δοθεί σε 27 χώρες σε όλο τον κόσμο, με την Microbase και την υπηρεσία ePhone να είναι η μόνη πιστοποιημένη υπηρεσία στην Ελλάδα.

Οι συνεργάτες της Alcatel, μπορούν να βρουν σχετικές οδηγίες για την εγκατάσταση του ePhone σε Alcatel τηλεφωνικά κέντρα, στο Portal της Alcatel.

Η ανωτέρω πιστοποίηση αποτελεί σαφή αναγνώριση, διεθνώς, της άριστης τεχνογνωσίας της Microbase στο αναφερόμενο αντικείμενο και των παρεχομένων μέσω του ePhone ποιοτικών υπηρεσιών.