Περιγραφή Υπηρεσίας

Η υπηρεσία Online Conference είναι μια πρωτοποριακή υπηρεσία η οποία σας παρέχει την δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα δυναμικό Conference Room στο οποίο μπορείτε να συνδέσετε χρήστες και να συνομιλήσετε χωρίς την ανάγκη εξειδικευμένου υλικού ή λογισμικού, απλά και εύκολα μέσω της πλατφόρμας ePhone.

Με την υπηρεσία Online Conference μπορείτε εύκολα και γρήγορα να συνομιλήσετε με πολλούς συνομιλητές χωρίς περιορισμούς στον αριθμό των συνομιλητών και χωρίς χρέωση για την χρήση της υπηρεσίας, πέραν της χρέωσης της κλήσης προς τους συνομιλητές.


Προϋποθέσεις Υπηρεσίας

Βασική προϋπόθεση για την χρήση της υπηρεσίας είναι η εγγραφή σας στο ePhone και η απόκτηση τουλάχιστον ενός τηλεφωνικού αριθμού. 

Οι ταυτόχρονοι συνομιλητές περιορίζονται βάσει του αριθμού των καναλιών φωνής που έχετε ενεργοποιήσει στην υπηρεσία.


Κόστος Υπηρεσίας

Η υπηρεσία παρέχεται σε όλους τους χρήστες του ePhone δωρεάν. Χρεώσεις εφαρμόζονται μόνο στις κλήσεις προς τους συνομιλητές βάση του τρέχοντος τιμοκαταλόγου του ePhone.