Οι λύσεις Cloud υποδομών αν και αποτελούν την εξέλιξη των επικοινωνιών, δεν έχουν ακόμα κερδίσει την εμπιστοσύνη των επαγγελματιών. Για το λόγο αυτό, το ePhone σε συνεργασία με τα προϊόντα της εταιρίας Exelysis, παρέχει στους πελάτες της Hybrid τηλεπικοινωνιακές λύσεις.

Το ePhone UCS by Exelysis αποτελεί μια φυσική, hardware λύση η οποία εγκαθίσταται στον χώρο της επιχείρησής σας και αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των υπηρεσιών Cloud και On Premise. Ως καθαρό IP PBX, το ePhone UCS εξυπηρετεί τοπικά τις ανάγκες εσωτερικών τηλεφώνων, παρέχει την δυνατότητα σύνδεσης με γραμμές TDM (ISDN BRI, ISDN PRI) και GSM ενώ παράλληλα διαθέτει διασύνδεση με την υπηρεσία ePhone τηλεφωνίας παρέχοντας όλες τις υπηρεσίας ePhone τοπικά στο ePhone UCS.

Επιπλέον, το ePhone UCS μπορεί να αποτελέσει την τηλεπικοινωνιακή πύλη της υπηρεσίας Cloud Call Center Platform επιτρέποντας έτσι την παροχή υπηρεσιών Call Center αλλά και την δυνατότητα διασύνδεσης του με τρίτες εφαρμογές όπως CRM, ERP, PMS κ.α.

Τα προϊόντα που παρέχει το ePhone είναι τα ακόλουθα:

ePhone UCS Express για χρήση έως 60 εσωτερικών και 30 ταυτόχρονων κλήσεων.

ePhone UCS Standard για χρήση έως 250 εσωτερικών και 240 ταυτόχρονων κλήσεων

ePhone UCS Enterprise για απεριόριστα εσωτερικά και ταυτόχρονες κλήσεις.  

Επικοινωνήστε σήμερα με έναν από την ομάδα του ePhone για να σας αναλύσει τις επιλογές και δυνατότητες του ePhone UCS by Exelysis.