Η αριθμοδότηση αποτελεί σημαντικό κορμό της υπηρεσίας ePhone και διαφοροποίησής της σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Ως αδειοδοτημένος πάροχος, το ePhone, παρέχει στους συνδρομητές του την δυνατότητα απόκτησης Ελληνικού Γεωγραφικού αριθμού με την διαδικασία της εκχώρησης αυτού, προσβάσιμο από παντού.


Πως μπορώ να αποκτήσω έναν αριθμό;

Πραγματοποιώντας εγγραφή στο ePhone και κάνοντας αίτηση για παροχή νέου τηλεφωνικού αριθμού όπως περιγράφεται στον οδηγό εγγραφής, θα σας αποδοθεί ένας νέος αριθμός τον οποίο θα χρησιμοποιείτε για τις εισερχόμενες και τις εξερχόμενες κλήσεις σας.


Πόσο κοστίζει η απόκτηση ενός αριθμού;

Το κόστος απόκτησης και χρήσης ενός γεωγραφικού αριθμού Ελλάδος είναι 12,00€ ανά έτος συμπεριλαμβανομένου του τέλους σταθερής τηλεφωνίας 5% και του ΦΠΑ 24%.