Περιγραφή Υπηρεσίας

Η αριθμοδότηση αποτελεί σημαντικό κορμό της υπηρεσίας ePhone και διαφοροποίησής της σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Ως αδειοδοτημένος πάροχος, το ePhone, παρέχει στους συνδρομητές του την δυνατότητα απόκτησης Ελληνικού Γεωγραφικού αριθμού με την διαδικασία της εκχώρησης αυτού, προσβάσιμο από παντού.


Προϋποθέσεις Απόκτησης Αριθμού

Βασική προϋπόθεση για την απόκτηση αριθμού είναι η εγγραφή σας στην πλατφόρμας ePhone. Ακολούθως και κάνοντας αίτηση για παροχή νέου τηλεφωνικού αριθμού όπως περιγράφεται στον οδηγό εγγραφής, θα σας αποδοθεί ένας νέος αριθμός τον οποίο θα χρησιμοποιείτε για τις εισερχόμενες και τις εξερχόμενες κλήσεις σας.


Κόστος Υπηρεσίας και Παροχές

Το κόστος απόκτησης και χρήσης ενός γεωγραφικού αριθμού Ελλάδος είναι 12,00€ ανά έτος για απλό αριθμό και 50,00€ ανά έτος για Gold αριθμό.

Με την εγγραφή σας στο ePhone αποκτάτε αυτόματα το δικαίωμα χρήσης του αριθμού αυτού σε μια συσκευή / τηλεφωνικό κέντρο και σας παρέχονται 2 δωρεάν κανάλια φωνής. 

Για κάθε επιπλέον κανάλι φωνής, το κόστος είναι 5,00€ ανά έτος.

Για κάθε επιπλέον συσκευή / τηλεφωνικό κέντρο, το κόστος είναι 12,00€ ανά έτος και περιλαμβάνει 2 δωρεάν κανάλια φωνής.

Οι παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνουν τέλος σταθερής τηλεφωνίας 5% και ΦΠΑ 24% και ισχύουν από 1/10/2019.