Με την υπηρεσία αυτή δεν χάνεται καμία κλήση. Όταν η συσκευή σας δεν είναι στο δίκτυο του ePhone ενημερώνεστε μέσω email για τις αναπάντητες κλήσεις που λάβατε.