Περιγραφή Υπηρεσίας

Η υπηρεσία Google Sync σας δίνει τη δυνατότητα να συγχρονίσετε τον τηλεφωνικό κατάλογο του ePhone με τις επαφές που ήδη διατηρείτε στην Google μέσω του GMail λογαριασμού  σας. 

Η διαδικασία αυτή σας επιτρέπει να γνωρίζετε πάντα ποιος σας καλεί ακόμα και στο σταθερό σας τηλέφωνο ή το τηλεφωνικό κέντρο της εταιρίας σας μιας και το ePhone θα ανατρέξει στη λίστα επαφών σας και θα ενημερώσει το όνομα καλούντα κατά την υποδοχή κάθε κλήσεις.


Προϋποθέσεις Υπηρεσίας

Η μόνη προϋπόθεση χρήσης της υπηρεσία Google Sync είναι η εγγραφή σας στην πλατφόρμα ePhone και η ύπαρξη λογαριασμού Google με τον οποίο θα εκτελεστεί η διαδικασία του συγχρονισμού.


Κόστος Υπηρεσίας

Η υπηρεσία Google Sync παρέχεται δωρεάν σε όλους τους χρήστες της υπηρεσίας ePhone