Περιγραφή Υπηρεσίας

Ενεργοποιήστε την υπηρεσία Click2Call στο Web Sites σας και επικοινωνήστε με τους πελάτες σας με ένα Click.

Η υπηρεσία Click2Call του ePhone δίνει την δυνατότητα πραγματοποίησης κλήσεων με την χρήση Web φόρμας ή API από οποιαδήποτε εφαρμογή. Το χαρακτηριστικό είναι ότι η κλήση πραγματοποιείται μέσω της υπηρεσίας ePhone, τόσο προς το τηλέφωνό σας όσο και προς το τηλέφωνο του καλούμενου.

Μερικές από τις εφαρμογές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με την υπηρεσία Click2Call του ePhone είναι:

  • Click2Call για κλήση της εταιρίας σας μέσω Web Site.
  • Online Support, για επικοινωνία του πελάτη σας με το τμήμα υποστήριξης μέσω του site σας.
  • Callback Service για κλήση μέσω του ePhone για μείωση κόστους.
  • Callback Service μέσω κινητού για την μείωση του κόστους Roaming και κλήσεων προς εξωτερικό.

Και πολλές άλλες.


Προϋποθέσεις Υπηρεσίας

Η υπηρεσία Click2Call δεν χρειάζεται ενεργοποίηση, απαιτεί να έχετε λογαριασμό ePhone και να επικοινωνήσετε με το τμήμα υποστήριξης πελατών του ePhone ζητώντας να λάβετε πληροφορίες για τον τρόπο χρήσης του API και ενσωμάτωσής του στο Site σας.


Κόστος Υπηρεσίας

Η υπηρεσία Click2Call σας παρέχεται δωρεάν. Για κάθε κλήση που πραγματοποιείται, παράγονται δύο κλήσεις οι οποίες χρεώνονται ξεχωριστά. Μία προς το τηλέφωνό σας και μια προς το τηλέφωνο του καλούμενου. Αυτές οι κλήσεις χρεώνονται βάσει του τρέχοντος τιμοκαταλόγου ePhone.