Περιγραφή Υπηρεσίας

Με την υπηρεσία μαζικής αποστολής μηνυμάτων (Bulk SMS) της υπηρεσία ePhone, μπορείτε να στέλνετε γρήγορα και μαζικά SMS μηνύματα σε οποιοδήποτε κινητό τηλέφωνο Ελλάδος.


Προϋποθέσεις Υπηρεσίας

Βασική προϋπόθεση για την χρήση της υπηρεσίας, είναι η εγγραφή σας στην πλατφόρμα ePhone.


Κόστος Υπηρεσίας

Το κόστος αποστολής SMS προς Ελλάδα είναι 0,065€ συμπεριλαμβανομένου του τέλους σταθερής τηλεφωνίας 5% και του ΦΠΑ 24% και ισχύουν από 1/10/2019.