Οι υποδομές Call Center αν και απαραίτητες σε κάθε σύγχρονη επιχείρηση έχουν υψηλό κόστος κτήσης, παραμετροποίησης, συντήρησης και λειτουργίες. Η ανάγκη όμως χρήσης αυτής παραμένει, τόσο για την αύξηση της παραγωγικότητας, όσο και για την καλύτερη παρακολούθηση των υποδομών αλλά και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Την ανάγκη αυτή για ποιοτική επικοινωνία έρχεται να καλύψει η υπηρεσία Cloud Call Center Platform του ePhone προσφέροντάς την σαν υπηρεσία.

Η Cloud Call Center Platform του ePhone, βασιζόμενη στο προϊόν Exelysis Contact Center, είναι μία νέα προσέγγιση στις τηλεπικοινωνίες.

Ευέλικτη, αξιόπιστη και οικονομική, προσφέρει πολλαπλές υπηρεσίες παρέχοντας Predictive Dialing, Modular IVR, Εξελιγμένο Call Queuing και Call Recording.

Μία σύγχρονη πλατφόρμα Unified Communications που εμπλουτίζει και ενοποιεί τις λειτουργίες ενός Τηλεφωνικού Κέντρου:

 • Δίνει τη δυνατότητα αυτοματοποιημένης διαχείρισης εισερχομένων και εξερχομένων κλήσεων
 • Προσφέρει οθόνες ζωντανής παρακολούθησης και ελέγχου των τηλεπικοινωνιακών λειτουργιών
 • Κρατάει αναλυτικά στατιστικά κάθε κίνησης
 • Κάνει εύκολη τη διασύνδεση με οποιοδήποτε τρίτο λογισμικό. (CRM, ERP, PMS, MMS ακόμα και SCADA)

Το Cloud Call Center του ePhone παρέχει όλες τις δυνατότητες που απαιτούνται από μία σύγχρονη τηλεπικοινωνιακή πλατφόρμα. Συγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα για:

 • Διαχείριση Εισερχομένων κλήσεων
 • Διαχείριση Εξερχομένων κλήσεων
 • Predictive Dialing
 • Σύγχρονη δρομολόγηση και δημιουργία ουρών αναμονής
 • Modular IVR πλατφόρμα
 • Ηχογράφηση κλήσεων
 • Agent Management
 • Campaign Management
 • Ανεπτυγμένο και αναλυτικό logging
 • Real-time και Ιστορικό Monitoring και Στατιστικά

Το ePhone διαθέτει πιστοποιημένους μηχανικούς με μεγάλη εμπειρία σε υλοποιήσεις Call Center / Contact Center λύσεων που μπορούν να αναλύσουν, σχεδιάσουν και υλοποιήσουν οποιαδήποτε απαίτηση σας.

Επικοινωνήστε σήμερα με έναν σύμβουλο του ePhone για να αναλύσετε μαζί τις ανάγκες σας και να σας παρουσιάσει τις απεριόριστες δυνατότητες της πλατφόρμας Cloud Call Center.