Οδηγός Εγκατάστασης

Οδηγός εγκατάστασης ephone σε soft phones, ip phones και τηλεφωνικά κέντρα.

Διαδικασία Ταυτοποίησης

.

Αίτημα Υποστήριξης

.

Οδηγός Εγγραφής

Για να δημιουργήσετε έναν νέο λογαριασμό ePhone, και να απολαύσετε τις πρωτοποριακές υπηρεσίες της πλατφόρμας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

Διαδικασία Φορητότητας

Μεταφορά του αριθμού σας στην υπηρεσία ePhone από άλλο πάροχο.